Het Verhaal

Het door Nenad Fišer (script) en Mile Lukić (muziek) geschreven theaterstuk Brood & Dood is een verhaal over een wereld waarin grenzen vervagen en mensen op drift raken: op zoek naar een nieuw veilig heenkomen elders in de wereld. Een beeld van alle tijden, ook nu actueel. Hoe gaan wij om met deze werkelijkheid?

Het stuk begint op een mooie nacht. Een vader en zijn zoontje kijken naar de hemel. Het jongetje ziet een vallende ster, hij mag een wens doen. Maar is het wel een ster?

In Brood & Dood focust Nenad Fišer niet op specifieke historische gebeurtenissen, maar doet hij een poging deze wereld op drift in een universele context te tonen. Het stuk bestaat uit veertien scènes die als losliggende puzzelstukjes een groter geheel doen vermoeden. Deze puzzelstukjes worden bij elkaar gehouden door de grondidee verbeeld in de laatste scène: de idee dat de wereld draait als een Rad van Fortuin. Niemand weet wie zal kunnen blijven en wie zal moeten vluchten. 

Als ik moet vluchten, zal degene bij wie ik om onderdak vraag dan net zo gastvrij zijn als ik hoop te zijn?”